Stereotactische radiochirurgie

Bestralingstechniek synchroon met de ademhaling

Bij Stereotactische Radiotherapie wordt een dosis stralen met grote nauwkeurigheid aan een tumor gegeven. Deze techniek biedt een alternatief voor heelkunde bij long- en levertumoren. De beweging van deze tumoren met de ademhaling vormt een klinisch probleem en een technische uitdaging. Het UZ Brussel ontwikkelde dankzij een beurs van de Hercules Stichting, in samenwerking met Brainlab AG, een bestralingstechniek die gesynchroniseerd wordt met de ademhaling. Hierbij volgt de bestralingsbundel de bewegende tumor (tracking). Voor deze techniek wordt een merker in de tumor aangebracht om hem te visualiseren.

Het UZ Brussel gaat nog een stap verder

Het huidige strategisch onderzoeksprogramma van het UZ Brussel gaat een stap verder en heeft tot doel deze techniek te ontwikkelen zonder het gebruik van een merker, 'Markerless tracking'. Voor de technische ontwikkeling bestaat er een industriële samenwerking met Brainlab AG voor longtumoren en met Varian Medical Systems voor levertumoren. Daarnaast wordt aan de hand van kwantitatieve beeldvormingstechnieken (vb. radiomics) en klinisch-immunologische parameters een voorspellend model ontwikkeld om een individueel geoptimaliseerde bestralingsdosis aan de patiënten voor te schrijven.

Toegankelijk voor een grotere patiëntengroep

Door deze ontwikkelingen zal stereotactische radiotherapie toegankelijk worden voor een grotere patiëntengroep en zal de efficiëntie verbeteren. De maatschappelijke en economische aspecten hiervan zullen bestudeerd worden tijdens klinische studies.