Psycho-sociale oncologie

Het Support Team bestaat uit artsen, klinisch psychologen en (sociaal) verpleegkundigen die hun deskundigheid samenleggen om te helpen zoeken naar de hoogste levenskwaliteit en het comfort van de patiënt. Ze zijn specifiek voor deze opdracht opgeleid of bijgeschoold.

Tijdens het hele zorgproces en op het moment van het behandelingstraject kan men bij dit team terecht voor advies en ondersteuning op het vlak van:

  • Pijn- en symptoomcontrole
  • Het emotioneel verwerken van en omgaan met ziekte en dit gedurende het hele ziekteproces
  • Opvang van naaste familieleden en psychosociale problemen door ziekte
  • Existentiële impact van het ziektegebeuren
  • Voorafgaande zorgplanning en hulp bij het invullen van wilsverklaringen
  • Vragen rond het levenseinde: bijvoorbeeld vragen over het stoppen van de therapie, vragen met betrekking tot zingeving en het levenseinde, vragen rond palliatieve sedatie en rond euthanasie
  • Verliesverwerking en rouwzorg