Twee soorten raadpleging

De raadpleging algemene psychiatrie

Deze raadpleging biedt ambulante zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of psychische problemen. Afhankelijk van de hulpvraag zal, samen met u en de verwijzende arts, naar de meest geschikte psychotherapeutische en/of psychiatrische begeleiding worden gezocht en zal u worden verwezen, binnen of buiten het ziekenhuis, voor het verderzetten van uw zorgpad.

Bij de eerste raadpleging brengt u zeker een verwijsbrief van een huisarts of zorgverlener mee.

Vrije spoedraadpleging

Elke vrijdagochtend kan u zonder afspraak eenmalig een psychiater raadplegen. U meldt zich aan tussen 8 en 10 uur aan de afsprakenbalie. Deze spoedraadplegingen starten om 10 uur in volgorde van aanmelding. Opgelet, u heeft een verwijsbrief van een huisarts nodig.

Opgelet, u heeft een verwijsbrief van een huisarts nodig.