Eindverslag

Development and evaluation of a computerized clinical decision support system for drug allergy checking - Legat Laura

Wereldwijd is de prevalentie van allergische aandoeningen in belangrijke mate toegenomen. Voornamelijk geneesmiddelenallergieën komen meer voor. Een belangrijke manier om de patiëntveiligheid te verbeteren is het gebruik van beslissingsondersteuningssystemen (CDSS). Dit zijn computersystemen die clinici bijstaan in het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld door meldingen te verstrekken op het moment van voorschrijven. Er zijn echter belangrijke uitdagingen om de specificiteit van deze meldingen voor allergieën te verhogen. De huidige CDSS hebben vaak een lage acceptiegraad van de meldingen van soms maar 10%.

In dit project werd gestart met het uitvoeren van een systematische review van de literatuur om een uitgebreid overzicht te krijgen over alle aspecten van CDSS voor geneesmiddelenallergieën waaronder het documenteren, coderen, beslisregels, signaalmoeheid en uitkomstevaluatie.

We vonden dat een accurate en duidelijke documentatie van geneesmiddelenallergieën noodzakelijk is voor het goed functioneren van CDSS en dat er belangrijke variatie is in de manier waarop geneesmiddelenallergieën gedocumenteerd worden in elektronische medische dossiers. Het is moeilijk om de hoeveelheid allergiemeldingen te reduceren terwijl de patiëntveiligheid gegarandeerd blijft.

Vervolgens hebben we een analyse uitgevoerd van alle reeds gedocumenteerde informatie van geneesmiddelenallergieën in het elektronisch dossier met een retrospectieve cohort studie. Deze analyse toonde ernstige tekortkomingen in de huidige documentatie van geneesmiddelenallergieën. Daarom werd gestart met de ontwikkeling van een intelligente documentatiemodule gebaseerd op SNOMED CT concepten.

Deze documentatiemodule wordt momenteel gefinaliseerd voor implementatie in het klinisch werkstation. De laatste fase van het project, de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het CDSS is nog lopende.

< Terug