Ouder-kindbinding versterken

Het hechtingsproces tussen ouder en kind bevorderen kan door:

  • Het aanmoedigen van en ondersteuning te bieden bij borstvoeding
  • Onbeperkt bezoek voor ouders toe te laten
  • Het fysiek contact met de baby te bevorderen door aanraking van de ouders
  • Ouders van zodra mogelijk met hun kind te laten kangoeroeën
  • Ouders te laten deelnemen in de verzorging
  • Ouders een rooming-in kamer aan te bieden in specifieke situaties
  • Kinderopvang te voorzien zodat ouders tijd kunnen vrijmaken bij hun kindje

< Terug