Neonatale screening

Sinds 1 januari 2019 wordt bij elk kind dat in Vlaanderen geboren wordt en een hielprik ondergaat (neonatale screeningtest), naast 11 andere ziekten, ook muco onderzocht. 

Wat bij een positieve screeningtest voor muco?

Een positieve screening voor muco betekent niet dat uw kind de ziekte heeft. Er is wel verder nazicht nodig. U zal in het geval van een positieve test op de hoogte worden gebracht door een vroedvrouw of arts van de materniteit. Er zijn 2 mogelijke scenario's

  1. Men zal u vragen om een tweede bloedstaal (controle screening) te laten verrichten rond de 21ste levensdag van uw kind. U hoeft hiervoor enkel terug naar de materniteit te komen, waar het bloedstaal zal worden afgenomen. Het resultaat van dit tweede staal zal u opnieuw meegedeeld worden door de arts. Is dit bloedstaal normaal, dan dient er geen verder onderzoek te gebeuren en heeft uw kind de ziekte niet. Bij een verstoord tweede staal, zal de arts u doorverwijzen naar een mucocentrum voor het verrichten van een zweettest. 
     
  2. Het kan ook zijn dat de arts of vroedvrouw u na een positieve screeningtest meteen vraagt om zich te wenden tot een mucocentrum voor een zweettest.

Terug naar boven


Hoe plan ik een zweettest voor mijn pasgeborene na een positieve screeningtest? 

U kan terecht in het mucocentrum van ons ziekenhuis. Een afspraak hiervoor maakt u via het secretariaat:

De zweettest zal zo snel als mogelijk worden voorzien en de afspraak wordt ook gekoppeld aan een afspraak met een muco-arts. Ongeacht wat het resultaat van de zweettest is, zal de arts alle vragen die u heeft met betrekking tot de positieve screeningtest met u bespreken op de dag van de zweettest.  

Terug naar boven