Praktisch

Begrafenis of crematie

De familie regelt de begrafenis of crematie, tenzij de overledene hierover zelf een wilsbeschikking heeft nagelaten (mondeling, bij de begrafenisnemer, of via testament).

Indien er erfgenamen zijn, dan staan zij in voor de schulden van de nalatenschap waaronder de kosten van de begrafenis (art. 780 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de familie behoeftig is, kan het OCMW de begrafenis regelen of onder bepaalde voorwaarden (een deel van) de kosten ten laste nemen. Zo niet regelt de dienst Burgerlijke stand van de gemeente Jette de begrafenis.

Terug naar boven


Persoonlijke bezittingen

De persoonlijke bezittingen van de overledene worden aan de familie meegegeven na ondertekening van de inventaris voor ontvangst.

Terug naar boven


Te verwittigen diensten

Dit overzicht kan u helpen om na te gaan welke personen en diensten geïnformeerd moeten worden over het overlijden.

 • De bank
 • Belastingadministratie (binnen de vijf maanden)
 • Werkgever
 • Ziekenfonds
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Dienst werkloosheidsvergoeding
 • Notaris
 • Huisbaas
 • Dienst voor kinderbijslag
 • Dienst voor pensioenen
 • Andere financiële instellingen
 • Leverancier van gas, elektriciteit, water, …
 • Abonnementen

Terug naar boven


Betalingen en rekeningen

Kijk ook na of alle vergoedingen zoals loon, premies, vakantiegeld, uitkeringen, … betaald werden.

Bij overlijden is de bank verplicht om onmiddellijk:

 • De kluis te verzegelen
 • De zicht-, spaar- en termijnrekeningen van de overledene en van de gehuwde partner te blokkeren.

De bank kan wel dringende betalingen toelaten. Zodra de belastingadministratie op de hoogte is van de volledige inventaris van tegoeden, kunnen de rekeningen opnieuw worden gebruikt.

Terug naar boven