Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

ISO-normen voor het BrusselsIVF - Kwaliteitszorg

ISO-normen voor het BrusselsIVF - Kwaliteitszorg

Het BrusselsIVF  hanteert zowel in zijn laboratoria als in zijn klinische werking relevante ISO-normen.

U vindt meer info over de ISO-normen en kwaliteitszorg van het BrusselsIVF op www.brusselsivf.be.