Expertise

De behandelde pathologieën in de dienst kinderchirurgie zijn uitgebreid en divers. Het betreft aangeboren afwijkingen, goed- of kwaadaardige tumoren, complexe aandoeningen evenals de kleinere chirurgische problemen bij kinderen van 0 tot 16 jaar:

 • Neonatale chirurgie en prenatale diagnostiek van aangeboren afwijkingen
 • Viscerale chirurgie
  • Nissen fundoplicatuur voor reflux, galblaas- of miltoperaties
  • Ziekte van Hirschsprung
  • Darmaandoeningen
  • ...
 • Buikwandchirurgie
  • Liesbreuk
  • Navelbreuk
  • ...
 • Kleine chirurgie (algemene, urologische, gynaecologische en plastische heelkunde)
  • Ingegroeide teennagel
  • Te kort tongriempje
  • Nattende navel bij pasgeborene
  • Zesde vingertje/teentje
  • Niet-ingedaalde teelbal
  • Zaadstrengcyste of waterbreuk
  • Te nauwe voorhuid
  • Cyste of naevus in het gelaat of op het lichaam
  • Opvolging van prenatale diagnostiek van ovariële cyste
  • Hydrocolpos
  • ...
 • Halsheelkunde
  • Thyreoglossuscyste
  • Kieuwboogafwijkingen
  • Klierbiopsie
  • Lymfangioom
  • ...
 • Thoraxheelkunde
  • P​​​​renatale diagnostiek van longafwijkingen
  • ...
 • Chirurgie bij mindervaliden
  • N.a.v. v​​​​​oedingsproblemen
  • ...
 • Oncologische chirurgie
  • Thorax-abdomen-weke delen
 • Onder strikte voorwaarden voeren wij ook maagverkleinende operaties (bariatrische chirurgie) bij adolescenten

Op onze dienst worden ook heel wat pediatrische ingrepen in urgentie uitgevoerd, bijvoorbeeld voor invaginatie, appendicitis.

Sommige ingrepen in dagbehandeling

Sommige ingrepen worden uitgevoerd in dagbehandeling. Voor andere operaties is een langer verblijf nodig.

Open chirurgie of laparoscopische chirurgie

De dienst Heelkunde doet zowel ingrepen via open chirurgie (insnede) als via laparoscopie (kijkoperatie). Er wordt via deze minimaal invasieve chirurgie geopereerd waar mogelijk.