Als u niet aangesloten bent bij een Belgische ziekteverzekering, is er geen financiële tussenkomst van het ziekenfonds.


Indicatief aantal verpleegdagen: dagopname

Nomenclatuurcode:  238173 N 200

Datum prijsindicatie: 1 juli 2018
 

 

 

Eénpersoonskamer

Tweepersoonkamers

Verblijfskosten

 

€ 746

€ 746

Kamersupplement

 

€66

€0

Honoraria

 

€471

€471

Supplement honoraria

 

€645

€0

Geneesmiddelen

 

€80

€80

Medisch materiaal

 

€280

€280

Diverse kosten

 

€0

€0

Geraamd TOTAAL aandeel patiënt

 

€2.288

€1.577

       
       
       


Wat betekenen bovenstaande termen?De prijs die u hier terugvindt, is een inschatting en kan hoger of lager zijn op uw uiteindelijke factuur.

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, dan neemt u best vooraf inlichtingen bij uw verzekeraar over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep of procedure.

De uiteindelijke kostprijs kan veranderen als er wijzigingen zijn van:

  • De nomenclatuur (de gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering volledig of gedeeltelijk vergoedt)
  • Geneesmiddelen
  • Medisch materiaal

Als er complicaties zijn, kan dit een impact hebben op de kostprijs. Complicaties kunnen immers zorgen voor bijkomende verpleegdagen en/of bijkomende medisch-verpleegkundige (be)handelingen.

Volgende kosten zijn daarenboven nooit inbegrepen in een ingeschatte kostprijs:

  • Telefonie
  • Overnachten bij uw kind (rooming-in)
  • Parkingkosten

Een kostprijsindicatie kan dus nog afwijken van het uiteindelijke bedrag op uw ziekenhuisfactuur en is dus niet bindend.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Contacteer dan de Facturatiedienst.

*Geef voor meer informatie deze code in op de website van het RIZIV.