Patiëntenbegeleiding

De dienst Patiëntenbegeleiding is de sociale dienst voor patiënten in behandeling in het UZ Brussel. De sociaal werkers staan in voor de begeleiding van volwassenen en kinderen die op raadpleging komen of in het ziekenhuis opgenomen worden. Ook patiënten die met urgentie op de Spoedgevallendienst behandeld worden, kunnen bij de dienst Patiëntenbegeleiding terecht. 

Elke patiënt die een hulpvraag heeft die rechtstreeks verband houdt met zijn ziekte en/of behandeling in het UZ Brussel kan bij de dienst Patiëntenbegeleiding aankloppen. Voor andere vragen verwijst de sociaal werker passend door.  

De sociaal werkers, allemaal sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, zijn verbonden aan een welbepaalde medische dienst of specialiteit. Afhankelijk van de medische dienst waar u of familielid wordt behandeld, kan u beroep doen op de sociaal werker verbonden aan die dienst. 

De dienstverlening is gratis en strikt vertrouwelijk. De sociaal werkers zijn allemaal gebonden aan het beroepsgeheim.