Opname inplannen

Heeft uw kind een opname in het ziekenhuis nodig, dan bespreekt de arts dit met u tijdens de raadpleging. De datum van de opname wordt zo snel mogelijk ingepland. 

Als uw zoon of dochter een heelkundige ingreep ondergaat, dan is er ook een afspraak nodig bij de dienst Anesthesie.