Nieuwe behandeling voor diabetespatiënten met oogaandoening diabetisch macula oedeem

Nieuwe behandeling voor diabetespatiënten met oogaandoening diabetisch macula oedeem

08 juni 2022

Langetermijnoplossing voor patiënten die wazig zien door diabetes

Afgelopen week introduceerde dr. Fasolino, oogarts in het UZ Brussel, een nieuwe en efficiënte behandeling voor patiënten die wazig zien omwille van een diabetisch macula oedeem, vocht in het oog. Met de nieuwe behandeling wordt een implantaat met steroïde geïnjecteerd in het oog, dat gedurende een looptijd van 3 jaar op continue basis medicatie afgeeft aan het oog. Patiënten hoeven dus niet langer maandelijks langs te komen. De behandeling maakt deel uit van een globale diabetesbehandeling. 20 tot 30% van diabetespatiënten die langer dan 20 jaar aan diabetes lijden, krijgt te kampen met deze aandoening. Naar schatting lijdt 1 op 10 Belgen aan diabetes.

Nieuwe aanpak van diabetisch macula oedeem

De dienst oogheelkunde van het UZ Brussel behandelt bepaalde patiënten met een diabetisch macula oedeem voortaan met een implanteerbaar apparaat dat gedurende 3 jaar medicatie afgeeft aan het oog en de patiënten toelaat beter te zien. Dit betekent dat patiënten voortaan niet meer maandelijks moeten langskomen voor een injectie. Een hele stap vooruit want patiënten en hun begeleiders moeten zich niet langer op regelmatige basis naar het ziekenhuis verplaatsen voor hun oogbehandeling.

Lees verder onder de foto.

Oogaandoening diabetespatiënten

Aantasting van de bloedvaten in het oog met verminderd zicht tot gevolg

Bij een diabetisch macula oedeem vult de macula, een gebied in het midden van het netvlies waar zenuwcellen zich bevinden, zich met vocht. Als gevolg hiervan wordt het zicht wazig. 20 tot 30% van diabetespatiënten die langer dan 20 jaar aan diabetes lijden, krijgt te kampen met deze aandoening. Het is een gevolg van een andere ernstige oogaandoening, diabetische retinopathie. Dat is een aantasting van de bloedvaten van het netvlies en kan zowel een gevolg zijn van diabetes type I als type II.

Omwille van een te grote hoeveelheid glucose in het bloed worden de bloedvaten in het lichaam beschadigd, ook de kleine bloedvaatjes van het netvlies in het oog. Symptomen zijn onder meer minder helder en/of wazig zien, vervormingen of vlekken zien en dubbelzien. Deze symptomen treden vaak pas op na een ernstige beschadiging. Het is voor diabetespatiënten dan ook belangrijk regelmatig hun ogen te laten controleren.

Onderdeel van een globale diabetesbehandeling

De behandeling van diabetisch macula oedeem en diabetische retinopatie past binnen een globale aanpak van diabetes. Sinds kort is er voor het nieuwe implantaat een terugbetaling vanuit het ziekenfonds voor bepaalde patiënten die niet goed reageren op een andere behandeling.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.