Centrum voor Hart- en Vaatziekten biedt unieke expertise met de start van TriClip-interventies

Centrum voor Hart- en Vaatziekten biedt unieke expertise met de start van TriClip-interventies

20 april 2021

Recent behandelde een multidisciplinair team, o.l.v. cardiologen dr. Stijn Lochy en prof. Steven Droogmans van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ), in primeur voor het UZ Brussel patiënten met een TriClip-interventie. Patiënten die niet meer in aanmerking komen voor een klassieke klepchirurgie waarbij het borstbeen wordt opengemaakt, krijgen nieuw perspectief met de minimaal invasieve TriClip-interventie via de lies. Met deze nieuwe klepingreep zet het CHVZ zich verder op de kaart als toonaangevend cardiologisch centrum.

Hartkleppen garanderen dat de doorstroming van het bloed vlot en in één richting verloopt. Het hart heeft 4 hartkleppen: de mitralis-, tricuspied-, pulmonalis- en aortaklep. Bij afwijkingen aan een hartklep zijn verschillende behandelingen mogelijk. Soms kan de hartklep niet meer hersteld worden en is vervanging nodig. 

De voorbije jaren ontwikkelde de dienst Cardiologie van het UZ Brussel zich al tot één van de grootste, door de overheid erkende, MitraClip-centra van het land, met ondertussen meer dan 100 interventies. Ook voor vervanging van de tricuspiedklep is er nu dus een innovatief programma opgestart. Patiënten met tricuspiedinsufficiëntie die te fragiel zijn voor de klassieke klepchirurgie, krijgen met deze nieuwe, minimaal invasieve ingreep nieuw perspectief. 

Er zijn op dit moment slechts een zeer beperkt aantal Belgische centra die deze techniek kunnen uitvoeren, en de dienst Cardiologie van het CHVZ is daar één van.

Een TriClip-interventie wordt momenteel niet terugbetaald.