VGC ondersteunt psychiatrische afdeling voor kinderen (PAika) van het UZ Brussel

VGC ondersteunt psychiatrische afdeling voor kinderen (PAika) van het UZ Brussel

26 augustus 2021

De nood aan therapeutische ondersteuning voor kinderen en jongeren is groot, ook in Brussel. PAika, de psychiatrische afdeling voor kinderen en adolescenten van het UZ Brussel ontvangt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een subsidie van € 65 500 om haar werking te versterken. Dankzij deze extra middelen kan PAika kinderen en jongeren die moeilijker de weg vinden naar geestelijke gezondheidszorg sneller hulp aanbieden. PAika werkt samen met de drie Brusselse CLB’s (Centra voor leerlingenbegeleiding) en de scholen Zaveldal en Kasterlinden om psychiatrische consultaties in de scholen en CLB’s mogelijk te maken.

Een kinder- en jeugdpsychiater gaat ter plaatse in de scholen of bij de CLB’s om in een zo vroeg mogelijk stadium mentale en/of ontwikkelingsproblemen te detecteren en indien nodig gerichte geestelijke gezondheidszorg aan te bieden of uit te bouwen. Het kan hier zowel om diagnostiek als hulpverlening gaan en uiteraard worden andere partners betrokken of ingeschakeld wanneer ook dit nodig blijkt. Deze outreachende en multidisciplinaire benadering is drempelverlagend, zoekt ook mee naar een aangepast onderwijstraject zodat de eventuele opgelopen leerachterstand beperkt kan worden en de betrokken geestelijke gezondheidswerkers,  CLB’s en scholen krijgen toegang tot een regelmatig platform voor concrete samenwerking.  

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt bezocht onlangs PAika in het UZ Brussel en maakte kennis met haar werking: “Met dit project kunnen we de drempel naar psychiatrische hulpverlening voor ouders en kinderen verlagen en kunnen meer jonge patiënten ondersteuning krijgen die niet automatisch de weg naar geestelijke gezondheidszorg vinden.”  

Prof. dr. Annik Lampo, kinder - en jeugdpsychiater PAika: “Eén van de grootste eigenschappen van dit project is het concrete en drempelverlagende karakter ervan: samen het probleem kaderen, een aanbod formuleren en indien nodig een kinderpsychiatrische raadpleging voor kinderen en hun ouders in een omgeving die ze kennen: namelijk de school of het CLB.“ 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.