Vanaf maandag 6 juli: 1 bezoeker per bezoek voor max. 30 minuten vanaf de eerste opnamedag

Vanaf maandag 6 juli: 1 bezoeker per bezoek voor max. 30 minuten vanaf de eerste opnamedag

03 juli 2020

Het UZ Brussel kiest voor een voorzichtige en zeer geleidelijke versoepeling van de bezoekregeling voor gehospitaliseerde patiënten. Vanaf 6 juli kan een patiënt tijdens zijn opname, ongeacht de opnameduur, altijd 1 bezoeker ontvangen voor maximum 30 minuten. Bezoekers mogen elkaar afwisselen, maar moeten wel zelf een mondmasker meebrengen. Bezoekers die geen mondmasker hebben, kunnen vanaf 13 juli één aankopen aan de ingang van het ziekenhuis. Om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus in te perken, blijft het bezoek aan patiënten nog altijd afgeraden.

Dienstspecifieke regelingen: 

  • Op de  Spoedgevallendienst  is 1 begeleider/bezoeker toegelaten.   
  • Op Intensieve Zorgen is tussen 14 en 16 uur 1 bezoeker per dag toegelaten op afspraak. De verpleegkundige van het callcenter maakt de afspraak met het familielid.  
  • Op de  Materniteit  mogen enkel de partner en eventuele broertjes of zusjes van de pasgeboren baby naar het ziekenhuis komen. De partner kan onbeperkt blijven, broers en zussen max. 30 minuten. 
  • Voor kinderen blijft de regeling van de voorbije periode gelden.  
  • In het Mortuarium zijn 3 bezoekers toegelaten.  

Het is mogelijk dat op bepaalde afdelingen met zeer kwetsbare patiënten nog specifiekere afspraken gelden. Deze info verneemt u dan via de afdeling.