UZ Brussel telt in 2020 uitzonderlijk hoog aantal kandidaten om er te werken en noteert tegelijk nijpend tekort aan meer technische verpleegkundigen

UZ Brussel telt in 2020 uitzonderlijk hoog aantal kandidaten om er te werken en noteert tegelijk nijpend tekort aan meer technische verpleegkundigen

21 december 2020

Het UZ Brussel noteert het grootst aantal kandidaten om in het ziekenhuis te werken in de voorbije 10 jaar, met een piek in oktober. Dat staat in schril contrast met het nijpend tekort voor heel specifieke functies, zoals de verpleegkundigen in het operatiekwartier die zorg voor mens en techniek combineren. De grote nood aan verpleegkundigen met dat specifieke profiel werd tijdens de coronacrisis extra duidelijk.

Ontdek alle vacatures op www.uzbrusselwerkt.be.