Onderzoek naar de beleving van zorgverleners met de zorg aan stervende patiënten in coronatijd

Onderzoek naar de beleving van zorgverleners met de zorg aan stervende patiënten in coronatijd

21 juni 2020

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met overleden patiënten dan normaal. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? Een interdisciplinair onderzoeksteam van VUB en UZ Brussel voert een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd, zowel thuis, in het woonzorgcentrum als in het ziekenhuis. Wie werkzaam is in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als, arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, of andere hulp- of zorgverlener, en te maken kreeg met een overlijden na 15 maart (al of niet door COVID-19), kan aan het onderzoek deelnemen.

Een interdisciplinair onderzoeksteam van VUB en UZ Brussel voert een onderzoek naar de beleving van zorgverleners met de zorg aan stervende patiënten. De onderzoekers zijn op zoek naar hulp- of zorgverleners die thuis, in het woonzorgcentrum of het ziekenhuis als arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, ... zorg hebben verleend aan een stervende patiënt tijdens de COVID-19 pandemie (al of niet overleden ten gevolge van COVID-19), om een online vragenlijst in te vullen.

“Door de coronapandemie werden veel veiligheidsmaatregelen genomen die een grote invloed kunnen hebben op de zorg, het afscheid en ook de rouwperiode.” zegt prof. Van den Block van de Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde. “Zo konden patiënten die anders onbeperkt bezoek krijgen nu geen of slechts 1 bezoeker ontvangen, en mochten zorgverleners de stervende patiënt of zijn familie niet aanraken om troost te bieden.”

Lessen trekken voor het beleid in ziekenhuizen, woonzorgcentra en huisartsenpraktijken

Niet enkel het afscheid verloopt anders dan we gewend zijn, ook de werkomstandigheden zijn anders dan voorheen. “Zorgverleners krijgen ook te maken met extra werkdruk en angst om zelf besmet te worden met Covid-19.  Dat geldt niet enkel op de Covid-afdelingen maar evengoed op andere afdelingen in het ziekenhuis, in het woonzorgcentrum én in de thuiszorg” vult prof. dr. Mark De Ridder van het UZ Brussel aan. “Met de informatie over hoe onze zorgverleners het overlijden en de zorg errond beleven, kan het beleid binnen het ziekenhuis, woonzorgcentrum of huisartsenpraktijk aangepast worden, en kan zo de nodige ondersteuning geboden worden in deze en eventueel toekomstige moeilijke periodes.”

Het onderzoek wordt ook in andere Europese landen gevoerd. “Op die manier kunnen we de mogelijke gevolgen van de Covid-19-maatregelen op de kwaliteit van sterven Europees in kaart brengen, om zo de zorg in de toekomst meer op maat van de betrokken zorgverleners en hun patiënten te kunnen organiseren”.

Online vragenlijst

Wie werkzaam is in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als, arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, of andere hulp- of zorgverlener, en te maken kreeg met een overlijden na 15 maart (al of niet door COVID-19), kan aan het onderzoek deelnemen. Dat kan door deze vragenlijst in te vullen.  De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden en peilt naar hun ervaringen met de levenseindezorg, die nu door de pandemie heel erg anders kan verlopen dan voorheen.