Koningin Mathilde bezoekt het UZ Brussel

Koningin Mathilde bezoekt het UZ Brussel

12 maart 2021

Het UZ Brussel luidde onlangs de alarmbel: het stelde een enorme toename vast van het aantal kinderen en jongeren dat door de coronamaatregelen met een eetstoornis kampt. Het verdrievoudigde daarom op Pediatrie tijdelijk het aantal behandelbedden voor jonge patiënten met een eetstoornis. Koningin Mathilde bezocht naar aanleiding daarvan het ziekenhuis en was oprecht geïnteresseerd in de toelichting en bekommernissen van de pediaters, kinderpsychiaters en experten van de Eetkliniek van het UZ Brussel.

De Eetkliniek is gespecialiseerd in eetstoornissen bij kinderen tussen 10 en 16 jaar. Dat kunnen zowel typische eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa) als atypische eetstoornissen zijn. Er wordt geopteerd voor een behandeling ‘op maat’ die bij voorkeur ambulant blijft om de natuurlijke, dagdagelijkse context van de patiënt als steun en/of als werkterrein te behouden. De benadering van de Eetkliniek is multidisciplinair, waardoor er een doorgedreven samenwerking is tussen pediaters, kinderpsychiaters, psychologen, diëtisten, …

Lees verder onder foto.

Tot rust komen in De Appeltuin

De Koningin bezocht daarnaast De Appeltuin van het UZ Brussel. Dat is een mooie, warme, huiselijke plek voor alle zieke kinderen in het UZ Brussel en bestaat uit twee ‘vleugels’. In de ene vleugel kunnen kankerpatiëntjes en hun gezin terecht om zich te ontspannen, te spelen en samen te zijn. De andere vleugel is voor kinderen met andere aandoeningen en biedt onder andere een aangename leer- en ontspanningsruimte. Ook voor patiëntjes uit de Eetkliniek biedt De Appeltuin een omgeving waar ze tot rust kunnen komen en het patiënt-zijn even kunnen vergeten.

De hond of kat op bezoek

Koningin Mathilde bracht ook een bezoek aan Villa Samson. Villa Samson is een unieke zorgfaciliteit, pal naast het UZ Brussel. Patiënten kunnen er tijdens een (langere) ziekenhuisopname contact hebben met hun huisdier (hond of kat). Zolang de medische toestand dat toelaat, uiteraard. Villa Samson is er ook voor wie geen huisdier heeft, want het UZ Brussel wil volop inzetten op dierentherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat contact met dieren niet alleen een heilzaam effect heeft op het mentale welbevinden van mensen, maar ook op hun genezingsproces.

Gerealiseerd met uw hulp!

De Appeltuin en Villa Samson zijn projecten van de UZ Brussel Foundation en werd gerealiseerd dankzij de giften van vele kleine en grote schenkers. De werking van De Appeltuin of Villa Samson financieel steunen? Dat kan!

Steun onze projecten

 

Foto's: Lies Willaert

Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy112.getDLFileEntry(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy112 object "com.liferay.portlet.documentlibrary.service.impl.DLFileEntryLocalServiceImpl@766d0a90"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign fileEntry = fileService.getDL...  [in template "20116#20152#GALLERY TEMPLATE" at line 48, column 25]
----
1<#setting time_zone = timeZone.ID> 
2<#setting locale = "nl_BE"> 
3<#setting datetime_format = "EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z"> 
4<#assign modifiedDate = .vars['reserved-article-modified-date'].data?datetime?string["yyyy-MM-dd"] /> 
5 
6<#assign fileService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService")> 
7<#assign fileUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.util.DLUtil") > 
8<#assign appUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppLocalService") > 
9 
10 
11<section class="uzb-gallery-box list_${randomNamespace}" data-date="${modifiedDate}"> 
12    <h3>${title.getData()}</h3> 
13 
14    <div class="uzb-gallery hidden" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageGallery"> 
15		<#assign count = (amount.getData())!"0"?number /> 
16		<#assign index = 0 /> 
17 
18		<#if item.getSiblings()?has_content> 
19			<#list item.getSiblings() as cur_item> 
20 
21				<#assign title = cur_item.getData() /> 
22				<#assign description = cur_item.description.getData() /> 
23				<#assign image = "" /> 
24				<#assign video = "" /> 
25 
26				<#if cur_item.image?? > 
27					<#assign image = cur_item.image.getData() /> 
28				</#if> 
29				<#if cur_item.video?? > 
30					<#assign video = cur_item.video.getData() /> 
31				</#if> 
32 
33				<#if image != ""> 
34					<@printImage count="${count}" index="${index}" url="${image}" alt="${title}" description="${description}" /> 
35					<#assign index = index + 1 /> 
36				</#if> 
37 
38				<#if video != ""> 
39					<@printVideo count="${count}" index="${index}" url="${video}" alt="${title}" description="${description}" /> 
40					<#assign index = index + 1 /> 
41				</#if> 
42 
43			</#list> 
44		</#if> 
45 
46		<#if imagesFolder.getData()?? && imagesFolder.getAttribute('fileEntryId')?string != ''> 
47			<#assign fileId = imagesFolder.getAttribute('fileEntryId')?string?number /> 
48			<#assign fileEntry = fileService.getDLFileEntry(fileId) /> 
49			<#assign folder = fileEntry.getFolder() /> 
50			<#assign entries = fileService.getFileEntries(fileEntry.getGroupId(), folder.getFolderId()) /> 
51 
52			<#list entries as entry> 
53				<#assign url = fileUtil.getImagePreviewURL(appUtil.getFileEntry(fileEntry.getGroupId(), folder.getFolderId(), entry.getTitle()), themeDisplay) /> 
54				<#if entry.isInTrash() == false> 
55					<@printImage count="${count}" index="${index}" url="${url}" alt="${entry.getTitle()}" description="" /> 
56					<#assign index = index + 1 /> 
57				</#if> 
58			</#list> 
59 
60		</#if> 
61    </div> 
62</section> 
63 
64<script type="text/javascript"> 
65	$(document).ready(function () { 
66		var lastItem = $('.list_${randomNamespace} .photoswipe-wrapper:not(.hidden) + .photoswipe-wrapper.hidden').prev(); 
67 
68		if (lastItem) { 
69			var count = $('.list_${randomNamespace} .photoswipe-wrapper.hidden').length; 
70			var element = lastItem.find('div.overlay'); 
71			element.addClass('visible'); 
72			element.html('<div class="text">+ ' + count + '</div>'); 
73
74 
75		$(window).resize(function () { 
76			$('.list_${randomNamespace} div.uzb-gallery').css('max-width', 'initial'); 
77			var w = $('.list_${randomNamespace} div.uzb-gallery').outerWidth(); 
78			$('.list_${randomNamespace} div.uzb-gallery').css('max-width', (w - (w % 280)) + 'px'); 
79		}); 
80	}); 
81</script> 
82 
83<#macro printImage count index url alt description> 
84	<#assign hiddenClass = "" /> 
85	<#if (count?number > 0 && index?number >= count?number) > 
86		<#assign hiddenClass = "hidden" /> 
87	</#if> 
88	<figure class="photoswipe-wrapper ${hiddenClass}" itemprop="associatedMedia" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> 
89 
90		<a href="${url}" itemprop="contentUrl"> 
91			<img src="${url}" itemprop="thumbnail" alt="${alt}" /> 
92			<div class="overlay"> 
93				<div class="text"><@liferay.language key="view" /></div> 
94			</div> 
95		</a> 
96 
97		<#if description != ""> 
98			<figcaption itemprop="caption description">${description}</figcaption> 
99		</#if> 
100	</figure> 
101</#macro> 
102 
103<#macro printVideo count index url alt description> 
104	<#assign hiddenClass = "" /> 
105	<#if (count?number > 0 && index?number >= count?number) > 
106		<#assign hiddenClass = "hidden" /> 
107	</#if> 
108	<figure class="photoswipe-wrapper ${hiddenClass}" itemprop="associatedMedia" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> 
109		<a href="#" data-type="video" data-video="${url}"> 
110			<img src="" itemprop="thumbnail" alt="${alt}" /> 
111			<div class="overlay"></div> 
112			<i class="fa fa-play" aria-hidden="true"></i> 
113		</a> 
114 
115		<#if description != ""> 
116			<figcaption itemprop="caption description">${description}</figcaption> 
117		</#if> 
118	</figure> 
119</#macro>