Bijna 2 op 3 overlijdens bij pasgeborenen en zuigelingen worden voorafgegaan door een levenseindebeslissing

Bijna 2 op 3 overlijdens bij pasgeborenen en zuigelingen worden voorafgegaan door een levenseindebeslissing

18 juni 2021

Extreem zieke pasgeborenen zetten ouders en artsen vaak voor zowel complexe medische uitdagingen als moeilijke ethische vraagstukken.Onderzoek van de UGent-VUB onderzoeksgroep 'Zorg rond het Levenseinde' toont aan dat kindersterfte onder de leeftijd van één jaar in 61% van de gevallen voorafgegaan wordt door een levenseindebeslissing met een mogelijke levensverkorting. Dergelijke beslissingen worden niet lichtzinnig gemaakt en gebeuren steeds in het belang van het kind.

Het stopzetten of niet starten van een mogelijk levensverlengende behandeling komt in 37% van alle overlijdens van kinderen onder 1 jaar voor. Daarnaast wordt in 14% van de gevallen medicatie met een mogelijk levensverkortend effect toegediend en in 10% van alle gevallen werd er medicatie toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. 

Hoewel beslissingen om een levensverlengende behandeling stop te zetten het meest voorkomen, is het aantal kinderen dat sterft na toediening van medicatie met een expliciete intentie om hun leven te verkorten, opvallend. 

"Dit zijn hoogstwaarschijnlijk kritieke situaties waarbij de opgestarte intensieve zorg leidt tot een stabiele toestand van het kind, maar waarbij een zeer slechte kwaliteit van leven werd verwacht ondanks voortzetting van optimale zorg". Onderzoeker Laure Dombrecht, UGent.

“Soms moeten we inderdaad tot het besluit komen dat de toekomst voor een pasgeborene er erg somber uitziet, en wordt in de gesprekken tussen de ouders en het zorgteam de vraag gesteld of we het kind al dit lijden kunnen besparen. Het kan dan een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening zijn om in het belang van het kind een goede weg te vinden, daarbij de wettelijke en ethische grenzen respecterend. Gelukkig krijgt het complexe domein van de palliatieve zorgen of 'comfortzorgen' bij de pasgeborene de laatste jaren meer en meer aandacht, zowel bij de zorgverstrekkers als bij de onderzoekers.” Neonatoloog Professor Filip Cools, UZ Brussel 

Deze cijfers rond sterfte  bij pasgeborenen moeten wel in zijn totale context worden geïnterpreteerd. In Vlaanderen werden in 2016-2017 jaarlijks ongeveer 66.000 kinderen geboren; ongeveer 10.000 daarvan worden opgenomen in een dienst neonatologie; en uiteindelijk sterven in Vlaanderen slechts een 230-tal van hen voor de leeftijd van 1 jaar.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.