Factuur betalen

U ontvangt uw factuur ongeveer twee maanden na uw ziekenhuisopname.

Aanvullende factureringen mogelijk

De facturen van het UZ Brussel worden opgesteld onder voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot heden niet in rekening werden gebracht. 

Aanvullende factureringen zijn mogelijk voor gegevens die nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van het versturen van de eerste factuur. Voorbeelden hiervan zijn: bijkomende onderzoeken zoals labotesten, medische beeldvorming of ontvangen geneesmiddelen.

Betaling binnen 30 dagen na ontvangst

De betaling moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst. Dit kan op verschillende manieren:

  • Via het overschrijvingsformulier toegevoegd aan uw factuur
  • Via de app POM op uw smartphone 
  • Aan de kassa in het ziekenhuis (enkel via bankkaarten) zelf:
  • Aan de kassa van de consultaties (zone C, route 744) tijdens de openingsuren van de raadplegingen
  • Aan de kassa van de dienst facturatie (zone A, route 1033): van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 12.45 tot 16 uur

Administratiekost bij betalingsherinnering

Als de betalingstermijn van 30 dagen overschreden wordt, ontvangt u een betalingsherinnering. Daarbij worden administratiekosten aangerekend:

  • Bij een eerste aanmaning is een administratiekost van 12,50 euro verschuldigd.
  • Bij een tweede en laatste herinnering wordt een administratiekost van 40 euro aangerekend.

Vragen?

U kunt de Facturatiedienst altijd contacteren met vragen over de inhoud of de betaling van uw factuur.