Groepstrainingen

Het EVO biedt groepstrainingen aan aan (jong)volwassenen met ADHD die problemen ondervinden op school, op het werk, op huishoudelijk of sociaal vlak ten gevolge van:

  • verhoogde afleidbaarheid
  • moeilijkheden met plannen en organiseren
  • uitstelgedrag

De training loopt over 6 weken en bestaat uit 1 namiddag per week. De trainingen worden begeleid door klinisch psychologe Annelien Bronckaerts en een psychiater.

Tijdens de trainingen

  • geven we psycho-educatie over ADHD
  • oefenen we alternatieve vaardigheden in
  • wisselen we ervaringen uit
  • bespreken we dagdagelijkse moeilijkheden
  • zoeken we naar oplossingsstrategieën.