Oriënterend bilan op de dageenheid

Het oriënterend bilan bestaat uit:


Medisch bilan

 • Het opstellen van de groeicurve van voor het optreden van de eetstoornis
 • Het visualiseren op de curve van het ondergewicht
 • Het bepalen van het streefgewicht
 • Uitsluiten van een organische oorzaak 
 • Inschatten van de ernst van het ondergewicht en de lichamelijke consequenties
 • De lichamelijke symptomatologie in kaart brengen

Terug naar boven


Psychologisch/psychiatrisch bilan

 • Een beeld krijgen van de wereld waarin de patiënt leeft
 • Ontwikkelingsanamnese
 • De individuele problematiek in kaart brengen
 • De gezins- en familieverhoudingen en de relaties met leeftijdsgenoten in kaart brengen
 • Comorbiditeit met andere psychiatrische aandoeningen diagnosticeren
 • Een antwoord zoeken op volgende vragen:
  • Wat is de predispositie?
  • Wat zijn de uitlokkende factoren?
  • Wat zijn de onderhoudende factoren?
  • Waarom ontwikkelt deze jongere op dit moment in zijn leven een eetstoornis?
  • Wat is de mogelijke betekenis van de eetstoornis?

Terug naar boven


Nutritioneel bilan

 • Er wordt een mondelinge voedingsanamnese afgenomen om inzicht te krijgen in het eetschema, de aard en de hoeveelheid van de geconsumeerde voedingsmiddelen.
 • Via de voedingsanamnese wordt, in overleg met de patiënt, een vast eetschema (drie hoofdmaaltijden en drie tussenmaaltijden) opgesteld. Ten eerste om het normale gevoel van honger en verzadiging te creëren en ten tweede om ervoor te zorgen dat het gewicht van de patiënt geleidelijk toeneemt. 
 • Het is zeer belangrijk te starten met kleine maaltijden om weer aan eten te kunnen wennen. Deze porties worden systematisch vergroot al naargelang de gewichtsevolutie. Er wordt gestreefd naar ‘normaal’ eten, alsook het eten van verboden voedingsmiddelen.
 • Vitaminen- en mineralensupplementen zijn overbodig omdat bij een normale voeding alle tekorten geleidelijk aangevuld worden. Door afwisseling en variatie worden binnen een bepaalde periode voldoende voedingsstoffen geconsumeerd. 

Terug naar boven


Volgende stap: conclusiegesprek >