Conclusiegesprek

Alle bevindingen worden samengebracht in een conclusiegesprek. Daarbij wordt er een voorstel tot behandeling gedaan, met een duidelijk werkplan en een contract met betrekking tot het gewicht. Na het conclusiegesprek wordt de behandeling gestart. Indien een ambulante zorg mogelijk is, in functie van de toestand van het kind of de jongere, dan wordt hiervoor geopteerd. Indien niet mogelijk, dan wordt er overgegaan tot opname.


Volgende stap: behandeling >