Afspraak maken in het UZ Brussel

Een afspraak is noodzakelijk, met uitzondering van een dringende bloedafname na een consultatie. U kan op verschillende manieren een afspraak maken:

  • Telefonisch via het nummer 02 477 60 01
  • Aan elke afsprakenbalie
  • Aan de balie van de dienst Bloedafname zelf (route 742)
  • Via uw persoonlijk dossier op het patiëntenportaal my.uzbrussel.be

Voor elke bloedafname is altijd het voorschrift van een arts nodig.