Waarden

De waarden waarop het Support Team zijn werking baseert, zijn die van het UZ Brussel.

Zelfbeschikkingsrecht en autonomie

In het UZ Brussel komt de mens altijd op de eerste plaats, met respect voor zijn afkomst, taal, sociale status of filosofische overtuiging, en met respect voor zijn recht op zelfbeschikking. De patiënt is baas over zijn eigen leven. Ethische vragen rond het levenseinde worden steeds besproken met respect voor de filosofische en religieuze overtuiging van elke patiënt en zijn zingeving. In het UZ Brussel kan altijd het bezoek worden gevraagd van een lekenhelper, een imam of een priester. Ook een tolk kan worden aangevraagd.

Illustratief voor het respect voor het zelfbeschikkingsrecht is dat het UZ Brussel als enige ziekenhuis in België (en zelfs in de wereld) palliatieve sedatie registreert. Palliatieve sedatie is het kunstmatig in coma brengen van een terminale patiënt. De grens tussen palliatieve sedatie en euthanasie is vaak flinterdun. Met de registratie wil het UZ Brussel enerzijds meer duidelijkheid te scheppen voor patiënten en hun omgeving, anderzijds optimaliseert de registratie de indicatiestelling en technische uitvoering van de sedatie. Vandaag komt palliatieve sedatie in ons land minstens vier keer meer voor dan euthanasie. Bovendien gebeurt deze praktijk meestal zonder medeweten van de patiënt en vaak zonder aftoetsen met de familie en is er weinig transparantie over. Via de registratie schept het UZ Brussel openheid en duidelijkheid.

Respect

De patiënt (en diens familie) komt altijd op de eerste plaats. De patiënt wordt op een integrale, wetenschappelijk gefundeerde, ethisch onderbouwde en respectvolle wijze benaderd ongeacht afkomst, taal, sociale en financiële status of filosofische overtuiging.

Continuïteit van zorg

Het optreden van het Support Team is in de eerste plaats adviserend. Het neemt de zorg niet over, maar ondersteunt het behandelend team bij de zorg. De behandelende arts blijft dus de eindverantwoordelijke.