Palliatieve zorg

Ook bij gevorderde ziekte kan men een beroep doen op het Support Team. Het Support Team is zowel op hospitalisatiediensten als in de dagkliniek actief. Het kan ingeschakeld worden zowel op vraag van patiënt zelf, de behandelende artsen als andere zorgverleners. Het werkt steeds nauw samen met betrokken artsen en zorgverleners, met de huisarts en met het (palliatieve) thuiszorgteam. Dit gebeurt enkel met het akkoord van de patiënt. De draaischijf is de patiënt. Een patiënt wordt zoveel mogelijk door eenzelfde klinisch psycholoog begeleid. Deze dienstverlening is gratis.


Vertrouwde thuisomgeving

Een uitgangspunt bij de werking van het Support Team is dat het zwaartepunt van de palliatieve zorgverlening thuis ligt. Indien enigszins mogelijk en als de patiënt en zijn familie dit wensen, moet de patiënt de kans krijgen om zijn laatste dagen in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen. Een groot aantal mensen wil dat ook. Om te ondersteunen dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de plaats van hun keuze, werkt het Palliatief Support Team nauw samen met de palliatieve thuisequipe Omega, maar ook met palliatieve zorgeenheden en palliatieve equipes of referentiepersonen in woon- en zorgcentra.

Terug naar boven


De patiënt krijgt ‘totaalzorg’

Totaalzorg betekent dat de zorgverleners oog hebben voor zowel de fysische als de psychische, sociale en spirituele noden van elke patiënt. Dit betekent dat elk lid van het Support Team aandacht heeft voor elk van deze dimensies, maar ook dat hij of zij kan inschatten wanneer het nodig is om een beroep te doen op de kennis, vaardigheden en/of de ervaring van een teamlid van al dan niet een andere discipline. Hiertoe zijn er geregelde formele en informele overlegmomenten binnen het Support Team en met het behandelend team van de patiënt. Totaalzorg staat voor een multi- en interdisciplinaire benadering van de patiënt. Een geïntegreerde aanpak dus over alle disciplines heen.

Terug naar boven


Voorbereiden van ontslag uit het ziekenhuis

Vaak levert het Support Team ook een bijdrage aan de voorbereiding van het ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis. Zo kan het zijn dat de specialist, het Support Team of de sociale dienst aangeeft dat het zinvol is om het palliatief thuiszorgteam in te schakelen. Zelfs indien dit niet gebeurd is bij ontslag, dan kan dit steeds snel na de thuiskomst worden georganiseerd.

Terug naar boven