Twee soorten raadpleging

De raadpleging algemene psychiatrie

Deze raadpleging biedt ambulante zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of psychische problemen. Afhankelijk van de hulpvraag zal, samen met u en de verwijzende arts, naar de meest geschikte psychotherapeutische en/of psychiatrische begeleiding worden gezocht en zal u worden verwezen, binnen of buiten het ziekenhuis, voor het verderzetten van uw zorgpad.

Bij de eerste raadpleging brengt u zeker een verwijsbrief van een huisarts of zorgverlener mee.

Vrije spoedraadpleging

Vanaf 1 januari 2023 is de spoedraadpleging Psychiatrie enkel nog beschikbaar op afspraak. De mogelijkheid tot vrije aanmelding vervalt. Bij noodzaak voor een dringend psychiatrisch consult kan uw huisarts via de Groene Lijn een afspraak voor u maken. Een verwijsbrief met reden voor het spoedadvies is noodzakelijk. 

Elke vrijdagochtend kan u zonder afspraak eenmalig een psychiater raadplegen. U meldt zich aan tussen 8 en 10 uur aan de afsprakenbalie. Deze spoedraadplegingen starten om 10 uur in volgorde van aanmelding.

Opgelet, u heeft een verwijsbrief van een huisarts nodig.