Artsen

Prof. dr. Nathalie Vanderbruggen
Prof. dr. Nathalie Vanderbruggen Prof. dr. Nathalie Vanderbruggen

Prof. dr. Nathalie Vanderbruggen

Klinisch dienstverantwoordelijke Psychiatrie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (EVO en RCA)
  • Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Psychotherapie
  • Electroconvulsietherapie

Over Prof. dr. Nathalie Vanderbruggen

Dr. Nathalie Vanderbruggen studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en beëindigde haar specialisatie als psychiater in 1999. Sindsdien is ze werkzaam in het UZ Brussel waar ze jarenlang ervaring opdeed binnen de verschillende functies die ze uitoefende. Ze was aanvankelijk werkzaam als urgentie- en liaisonpsychiater, nadien als verantwoordelijk voor het klinisch beleid op de psychiatrische afdeling (PAAZ). Ze heeft een uitgebreide ervaring met electroconvulsietherapie.

In 2012 richtte ze in het UZ Brussel, samen met enkel collega's, het Expertise Centrum voor Volwassenen met een Ontwikkelingsstoornis (EVO) op. Ze is tevens psychotherapeut en maakt hierbij gebruik van haar psychodynamische opleiding, haar kennis van "evidence based psychiatry", motivationele gespreksvoering, psycho-educatie en oplossingsgerichte therapie. Door de holistische benadering en de combinatie van psychiatrische en psychotherapeutische vaardigheden hoopt ze dat mensen uitgedaagd kunnen worden om tot verandering te komen.

Haar wetenschappelijke interesse gaat voornamelijk uit naar stemmingsstoornissen en autismespectrumstoornissen. Bovendien heeft ze een aantal nationale en internationale publicaties in Pubmed.

Verder verzorgt dr. Vanderbruggen een aantal lessen binnen de vakken Psychiatrie en Medische Psychologie aan de faculteit Geneeskunde van de VUB.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?