De werking van het Oncologisch Centrum

Het Oncologisch Centrum is gespecialiseerd in de bestrijding van kanker. Het groepeert uiteenlopende expertisedomeinen en behandelingen van toepassing op kanker, ook een aantal goedaardige gezwellen.

Interdisciplinaire samenwerking

Een oncologische behandeling vraagt om interdisciplinaire samenwerking. Het is belangrijk dat u en uw familie op elk moment in uw ziekte- en genezingsproces van de best mogelijke behandeling verzekerd bent. Van het interdisciplinair team maken deel uit:

 • Artsen
 • Verpleegkundigen
 • Sociaal verpleegkundigen
 • Psychologen
 • Diëtisten

Aanpak

Bij het uitwerken van de behandelingsstrategie voor de patiënt wordt altijd geprobeerd het juiste evenwicht te vinden tussen:

 • Een zo hoog mogelijke kans op genezing
 • De verbetering van de levenskwaliteit
 • Levensverlenging

Het Oncologisch Centrum volgt de formele richtlijnen die moeten worden toegepast op Oncologische Zorgprogramma’s. Het beschikt dus over een oncologisch handboek met richtlijnen voor diagnose, behandeling en follow-up, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke evidentie. Die worden geregeld geüpdatet. De oncologische zorgprogramma's zijn opgebouwd rond vier centrale punten:

 • Een multidisciplinaire benadering voor diagnose en behandeling
 • Het hanteren van richtlijnen
 • Overleg tussen de betrokken zorgverstrekkers 
 • Een vlotte en volledige toegankelijkheid

De coördinator van het oncologisch zorgprogramma in UZ Brussel is Prof. Dr. Mark De Ridder.

Rapportering

Voor iedere patiënt met een oncologische aandoening wordt een verslag opgemaakt van de behandeling. Dit bevat:

 • De gegevens van de kankerregistratie
 • Het gedetailleerde behandelingsplan
 • De opvolging en de motivering als van de multidisciplinair opgestelde richtlijnen wordt afgeweken
 • De vermelding als het behandelingsplan het voorwerp was van een multidisciplinair oncologisch overleg
 • De nevenwerkingen van de behandeling en het behandelingsresultaat

Registratie

Het Oncologisch Centrum werkt mee aan de kankerregistratie die jaarlijks wordt bezorgd aan de Stichting Kankerregister, die alle gegevens vanuit Vlaanderen, Wallonië en Brussel verzamelt, verwerkt, analyseert en rapporteert.