MAG3-scintigrafie

Een MAG3-scintigrafie geeft informatie over de nierfunctie. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. De radioactiviteit van deze stof is minimaal, niet schadelijk en blijft slechts tijdelijk in het lichaam.

Voorbereiding

  • U hoeft niet nuchter te zijn en u mag uw thuismedicatie gewoon nemen.
  • U dient minimaal een halve liter water te hebben gedronken voor het onderzoek.
  • In de 24 uur voor het onderzoek mag u geen onderzoek hebben gehad op de CT-scan met jodiumhoudend contrast. Indien u een angiografie heeft gehad, dient u ook drie dagen te wachten.

Het onderzoek

Bij aankomst op de afdeling meldt u zich aan bij de balie met het voorschrift of de aanvraag van uw behandelende arts. Bij zwangerschap (of kans op zwangerschap) moet u dit bij de balie en aan de verpleegkundige te melden. Als u borstvoeding geeft, moet u de melk gedurende 24 uur afkolven en weggooien.

  1. Via een bloedvat wordt de radioactieve stof toegediend.
  2. Onmiddellijk na de inspuiting start het beeldonderzoek. Aan de hand van het eerste beeld bepaalt de arts of een extra foto, met een inspuiting van een vochtafdrijvend product, moet worden bijgemaakt.
  3. Bij het vermoeden van een nierarteriestenose krijgt u een nieuwe afspraak voor een tweede gelijkaardig onderzoek waar u een bloeddrukverlagend middel krijgt toegediend.

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 45 minuten.

Bij dit onderzoek kan bijkomend een Cr-EDTA onderzoek worden aangevraagd. Hierbij wordt nierfunctie onderzocht op basis van een ander radioactief product.

Na het onderzoek

Het resultaat van het onderzoek is niet onmiddellijk beschikbaar. De arts bekijkt de beelden en bezorgt ze nadien, samen met een verslag, aan de behandelende arts. Uw arts bespreekt de resultaten met u op een volgende consultatie.

< Terug