Richtlijnen voor bezoekers

Bezoekers van de afdeling dienen de volgende richtlijnen in acht te nemen:

  • Het respecteren van de bezoekuren van 14 tot 18.30 uur om de rust en het welzijn van de baby te garanderen. Enkel voor ouders wordt hiervoor een uitzondering gemaakt
  • De kindjes niet vasthouden om infectiegevaar te voorkomen
  • Geen bezoek tijdens verzorgingsmomenten of wanneer de ouders hun baby aan het knuffelen zijn
  • Om geluidsoverlast te vermijden dienen uitvoerige gesprekken buiten de afdeling gevoerd te worden
  • De privacy van andere baby’s en ouders respecteren door enkel aandacht te vestigen op de baby die ze bezoeken
  • Zieke bezoekers worden niet toegelaten

Er wordt voor alle bezoekers ook veel belang gehecht aan hygiëneregels. Een goede persoonlijke hygiëne, maar vooral ook een goede handhygiëne om het risico van overdracht van infecties te verminderen. Ziektekiemen (bacteriën en virussen) worden namelijk vooral via de handen overgedragen.