Artsen

De medische staf op de dienst Neonatologie bestaat uit neonatologen (dit zijn kinderartsen met een bijzondere bekwaamheid in intensieve zorgen van pasgeborenen). Zij worden bijgestaan door assistenten (kinderartsen in opleiding) en een fellow neonatoloog (kinderarts in opleiding tot neonatoloog).

Indien een kindje specifieke medische problemen heeft, wordt het advies van andere artsen-specialisten ingeroepen (kindercardioloog, kinderchirurg, kinderneuroloog, …).

De verantwoordelijkheid van een neonatoloog

Elke neonatoloog is verantwoordelijk voor een aantal kindjes en onderzoekt hen dagelijks.

De neonatologen staan in voor de zorg van de baby’s van de NICU- en N*-afdeling, van de materniteit en het verloskwartier en voor de begeleiding van het transport van en naar andere ziekenhuizen.

Daarnaast besteden ze ook tijd aan onderwijsopdrachten en wetenschappelijke activiteiten.

Beschikbaarheid van de dokters

De dokters zijn van 8.30 tot 17 uur aanwezig op de afdeling.

Tussen 17 en 8.30 uur nemen twee wachtdokters de dienst over. Zij brengen de nacht door in het ziekenhuis.

Een neonatoloog blijft ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend permanent bereikbaar en oproepbaar in geval van problemen.

 

prof. dr. Filip Cools
prof. dr. Filip Cools prof. dr. Filip Cools

prof. dr. Filip Cools

Afdelingshoofd Neonatologie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Over prof. dr. Filip Cools

Prof. dr. Filip Cools is al 20 jaar staflid op de dienst Neonatologie van het UZ Brussel en sedert 2012 het afdelingshoofd. Hij legde zijn doctoraatsthesis af in 2009 aan de Universiteit van Amsterdam met als titel: 'Prevention of Ventilator-Induced Lung Injury: het PreVILIG Project'. Hij is tevens docent aan de faculteit Geneeskunde & Farmacie van de VUB waar hij op verschillende niveaus het vak Evidence-Based Medicine onderwijst. Hij is staflid en directielid van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) en actief lid binnen de internationale Cochrane beweging. Hij is lid van de stuurgroep van de Belgische Vereniging voor Neonatologie (BVN-GBN) en de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK-SBP), evenals lid van de board van de International Neonatology Association (INA). Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar het domein van de kunstmatige beademing van de pasgeborene, de beslissingen rondom het levenseinde bij de pasgeborene, en de methodologie van systematische reviews en meta-analyses.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?