Artsen

De medische staf op de dienst Neonatologie bestaat uit neonatologen (dit zijn kinderartsen met een bijzondere bekwaamheid in intensieve zorgen van pasgeborenen). Zij worden bijgestaan door assistenten (kinderartsen in opleiding) en een fellow neonatoloog (kinderarts in opleiding tot neonatoloog).

Indien een kindje specifieke medische problemen heeft, wordt het advies van andere artsen-specialisten ingeroepen (kindercardioloog, kinderchirurg, kinderneuroloog, …).

De verantwoordelijkheid van een neonatoloog

Elke neonatoloog is verantwoordelijk voor een aantal kindjes en onderzoekt hen dagelijks.

De neonatologen staan in voor de zorg van de baby’s van de NICU- en N*-afdeling, van de materniteit en het verloskwartier en voor de begeleiding van het transport van en naar andere ziekenhuizen.

Daarnaast besteden ze ook tijd aan onderwijsopdrachten en wetenschappelijke activiteiten.

Beschikbaarheid van de dokters

De dokters zijn van 8.30 tot 17 uur aanwezig op de afdeling.

Tussen 17 en 8.30 uur nemen twee wachtdokters de dienst over. Zij brengen de nacht door in het ziekenhuis.

Een neonatoloog blijft ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend permanent bereikbaar en oproepbaar in geval van problemen.

 

dr. Fleur Camfferman
dr. Fleur Camfferman dr. Fleur Camfferman

dr. Fleur Camfferman

Resident Neonatologie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Over dr. Fleur Camfferman

Dr. Fleur Camfferman is residente en sinds 2012 staflid op de dienst Neonatologie. Naast haar klinische functie is zij bezig met een onderzoekstraject met als doel een PhD af te leggen met de titel 'Advanced sonographic evaluation of brain microcirculation in the newborn infant'. Binnen de dienst heeft zij als subspecialistisch aandachtsgebied: neonatale neurologie, reanimatie van de pasgeborene, congenitale infecties en coördineert zij het pediatrisch luik van het kortverblijf van moeder en kind op de materniteit. Ze is algemeen bestuurslid van de Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde (VVK) en secretaris in het dagelijks bestuur van de Studiecentrum Perinatologische Epidemiologie (SPE). Daarnaast is zij actief als instructeur Neonatal Life Support (NLS) binnen de European Resuscitation Council (ERC). Ook binnen het ziekenhuis geeft zij NLS-lessen aan arts-assistenten, arts-specialisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen. Tevens geeft zij lessen neonatologie aan de faculteit geneeskunde en de bachelor na bachelor opleiding voor pediatrische en neonatale zorgen op de Erasmus Hogeschool Brussel.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?