Artsen

prof. dr. Elke De Wachter
prof. dr. Elke De Wachter prof. dr. Elke De Wachter

prof. dr. Elke De Wachter

Kliniekhoofd Kinderpneumologie en directeur Mucocentrum
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Mucoviscidose (CF)
  • Nasaal potentiaalmetingen
  • CFTR-gerelateerde aandoeningen
  • Klinische studies (clinical trials)
  • Primaire ciliaire dyskinesie
  • Starre bronchoscopie
  • Allergiekliniek

Over prof. dr. Elke De Wachter

Prof. dr. Elke De Wachter studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze specialiseerde zich tot kinderarts in het UZ Brussel, UMC Groningen en het Zeepreventorium in De Haan. Sinds 2003 is ze kinderlongarts in het UZ Brussel. Sinds 2018 leidt ze de afdeling van de kinderlongziekten. Ze is bovendien directeur van het mucoviscidose-referentiecentrum. Prof. dr. Elke De Wachter verdedigde haar doctoraat ‘Challenges in making the diagnosis of cystic fibrosis in 21st century' in 2017. Zij heeft meer dan 20 publicaties in Pubmed en gaf meer dan 50 voordrachten op internationale en nationale congressen. Haar wetenschappelijke interesse gaat vooral uit naar mucoviscidose (CF). Ze is hoofdonderzoeker van het UZ Brussel mucocentrum in het Clinical Trial Network (CTN) dat deel uitmaakt van de European Cystic Fibrosis Society (ECFS). Daarnaast is ze regelmatig mede-onderzoeker van nationale en internationale studies en zetelt in nationale en internationale expertengroepen.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?