Info en aanvragen voor artsen

De dienst Anatomo-Pathologie stelt per analyse specifieke richtlijnen ter beschikking die te consulteren zijn via de algemene richtlijnen voor monsterafname.

Beschikbare aanvraagformulieren

Beschikbare testen

U kan in de documenten de zoekfunctie activeren met de sneltoets 'Crtl+F'.

Bijkomende informatie NGS

Materiaal voor afname

Het laboratorium Anatomo-Pathologie stelt aanvraagformulieren, afnamematerialen en -recipiënten ter beschikking van de aanvrager. 

Algemene aandachtspunten bij monsterafname

  • De lokale werkwijzen voor staalafname moeten zo toegepast worden zodat er een correcte patiëntenidentificatie gebeurt.
  • Voor de meeste stalen geldt dat deze bij voorkeur onmiddellijk worden gefixeerd. De fixatietijd van weefselstukken moet finaal tussen 6 en 72 uur liggen. Hiervoor is het dus absoluut noodzakelijk dat voor elk monster de datum en het tijdstip van afname (en van fixatie indien verschillend) op het aanvraagformulier worden vermeld.
  • Stalen die vers bezorgd moeten worden, moeten zo snel mogelijk verstuurd worden.
  • Vermeld elk potentieel besmettings- of bestralingsgevaar.